Свържете се с нас ☎ +359 52 634345

HOME PAGE

Нашите служители са най-ценния капитал, благодарение на който "НБС-Инженеринг" ООД предлага качествени услуги. Ние сме екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти с богат практически опит от всички необходими специалности.

Членовете на екипа са работили в строителни организации с трдиции в строителното проектиране и производство. Някой от тях имат дългогодишен опит в международни организации (ПРООН) както извън, така и в пределите на страната, упражнявайки инвеститорски контрол включително към Проект "Красива България".

Убедени сме, че прогресът, иновативните и устойчивите решения могат да се постигнат успешно в среда на свобода, комуникация и доверие. Това есредата, в която екипът на "НБС-Инженеринг" ООД работи.

 УПРАВЛЕНИЕ

  

инж. Блага Пеева

Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство 

Член на УС на БААИК

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт

инж. Стефан Георгиев

 Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт

инж. Николай Пеев

 Строителен инженер по хидротехническо строителство                  

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт

  

 СЪТРУДНИЦИ

Васил Пеев

Координатор бизнес клиенти и услуги

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


Николинка Цветкова
Технически сътрудник

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


л.арх. Румен Низамов
Ландшафтна архитектура

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


арх. Снежина Христова

Архитект

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


арх. Веселка Митева
 Архитект

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


арх. Красимира Караматева-Петрова
Архитект

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


арх. Мария Хлебарова
Архитект (включително паметници на културата)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Петя Добрева
Горско стопанство

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Лилия Вълканова - Христова
Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Станчо Чалъков
Хидромелиоративно строителство

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Даниела Янкова
Хидротехническо строителство

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Васил Велев
Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Веселина Мавродиева
Водоснабдяване и канализация – пречистване на води

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Стефан Маринов
Топлотехника

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Господин Костов
Машинен инженер по промишлена топлотехника

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Тодор Стойков
Инжинер по отопление, вентилация и климатизация

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Янко Янков
Машинен инженер по технология, предприятия, машиностроене

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Галина Йосифова
Технолог хидравлика и пневматика

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Георги Георгиев
Топлинна и масообменна техника (хладилна и климатична техника)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Мария Коджабашева
Хидравлика и пневматика

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Славко Ангелов
Обществено хранене

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


д-р Мая Кьосева
Лекар специалист по хигиена на труда

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Невяна Дойкова
Електроинженер енергетика и обзавеждане

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Ангелина Христова
Електроинженер енергетика и обзавеждане

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Димитър Зантин
Електроинженер по автоматизация на производството

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Димо Иванов
Електро инженер по далекосъобщителна техника

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Снежана Владова
Далекосъобщителна техника

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Иво Янков
Противопожарна техника и безопасност

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Любен Еленков
Противопожарна техника и безопасност

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Ана Динева
Пътно строителство

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Йордан Борисов
Пътно строителство

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Боряна Вълкова
Пътно строителство

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Митка Даскалова
Пътно строителство

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Георги Хасъмов
Пътно строителство

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Илка Айкова-Накева
Пътно строителство

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Кирил Великов
Геодезия, фотограметрия и картография

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Мирчо Мавродиев
Геодезия, фотограметрия и картография

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Валентина Илиева
Геодезия, фотограметрия и картография

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Марта Порва
Хидрогеология и геология

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Радослав Колев
Хидрогеология и геология

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


инж. Веско Михайлов
Геология и геохимия

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт


адв. Александрина Ковачева
Юрист

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

формуляр за контакт